Ajankohtaista

Johtaja 2018

Työyhteisöjen päätöksenteko on madaltunut projektipäälliköille ja olemme irtautuneet työnjohdollisesta ajattelumallista. Johtaminen on jaeuttu monelle eri tasolle jopa projektien sisällä ja päätösten teosta on tullut osin sekavaa ja vaikeaakin. Johtajalta odotetaan vuonna 2018 suunnannäyttäjän roolia, joka uskaltaa tehdä tärkeitä päätöksiä. Johtaja 2018 madaltaa päätöksentekoa työntekijöille selkeyttämällä työnkuvia ja antaa heille mahdollisuuden kehittää omaa työtä kyseenalaitamalla nykyisiä käytäntöjä. Työntekijöiden innovatiivisuuden hyödyntämisellä luodaan yritysten menestystarinat, joista johtaja 2018 tunnistetaan.  Hän mahdollistaa työntekijöiden onnistumisen. Johtaja 2018 näkyy arjessa ja kulkee työntekijöiden rinnalla.