Ajankohtaista

Johtajalta odotetaan

Johtajalta odotetaan innostamista ja luovuuden korostamista. Molemmat taidot ovat vaikeita toteuttaa käytännössä mutta niihin voi harjaantua. Ja parhaiten harjaantuminen onnistuu turvallisessa työyhteisössä, jossa on mukava tehdä työtä. Töihin tulee miellään joka aamu ja töistä saa lähteä kotiin hyvinvoivana sekä innostuneena.

Aloitetaan raivaamaan työyhteisön innovoinnin esteitä, sallitaan kyseenalaistaminen ja luodaan yhdessä uudenlaisia tavoitteita, palveluita, tuotteita sekä rutiineja.

Yhteistyöverkostojen rooli korostuu jatkuvasti. Itseohjautuvassa organisatiossa johdolla jää aika johtaa verkostoja. Ja verkostojen johtamisessa voi hyödyntää ihmisten johtamisen taitoja - vaikkapa niitä Koskelalta opittuja.