360-kysely

360-arvioinnin tavoitteena on lisätä esimiesten tietoisuutta omien vuorovaikutustaitojen vaikutuksesta työyhteisön toimintaan. Kyselyyn vastaavat esimies, vertaiset ja työntekijät. Itsearvioinnin avulla selvitetään itsetuntemuksen laajuus.

Kyselyn tulosten pohjalta laaditaan valmentajan ohjeiden mukaisesti johtajana kehittymisen suunnitelma. Kyselyn tulokset antavat tietoa myös työyhteisön kehittämissuunnitelman tekemiseen.

Kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on esimiestyön, johtamisosaamisen sekä organisaatiokulttuurin parantaminen. KS-Viestinnällä on yli 20 vuoden kokemus 360 –kyselyn toteutuksesta.

360 –kysely soveltuu laajasti vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Kohderyhmänä ovat esimiesasemassa olevat henkilöt yksityisellä ja julkisella sektorilla, asiantuntijat, myyntihenkilöt ja projektien johtajat.

Siirry kyselyyn tästä (tarvitset kyselytunnuksen, jonka olet saanut kouluttajalta)