Ajankohtaista

Johtajan valta

Johtajan valta on suoraa, ymmärtäväistä ja luottavaa katsetta työyhteisöön. Valta tekee johtamisen näkyväksi. Johtaja kulkee alaistensa rinnalla, kuuntelee ja uskaltaa olla aidosti läsnä. Johtajalta odotetaan kykyä tehdä päätöksia ja oikeudenmukainen päätös vaatii tuekseen näkyvää johtajuutta.  Johtajan valta konkretisoituu oikeudenmukaisina päätöksinä.

Työpäivämme täyttyvät kokouksista, tapaamisista ja palavereista. Asioita valmistellaan ja niistä informoidaan. Mutta olemmeko menettäneet työn hallinnan tunteen? Onko työn tekemisestä tullut asioiden puljaamista?

100 vuotiaassa Suomessa odotetaan johtajalta vallan käyttöä. Johtajan on laskeuduttava tasolle, jossa voidaan luoda työntekijöihin suora, ymmärtäväinen ja luottamusta herättävä katse. Johtaja kulkee työntekijöidensä rinnalla. Kuuntelevan johtajan on helppo tehdä päätöksiä ja häneltä odotetaan myös päätöksentekokykyä.

Päätöksen tekemisestä on tulut vaikeaa. Työyhteisöstä kuuluu viestiä, joissa kaivataan johtajalta päätöksiä. Me motivoidumme työyhteissä, jossa johtaja on aidosti läsnä ja uskaltaa tehdä päätöksiä. Kuuntelevassa työyhteissä työntekijät pääsevät mukaan vaikuttamaan omaan työhön. Pelisääntöjen ja johtamisen selkeys pitää yllä turvallisuuden tunnetta ja työhyvinvointia. Menestystarinat luodaan ihmisten johtamisen ja kuuntelun taidoilla. Ja silloin johtajat ovat oikeutettuja myös käyttämään valtaansa. Johtajat luovat yhdessä työntekijöiden kanssa yrityksen menestystarinat.

Onnea 100 vuotiaan Suomen menestystarinalle!