Ajankohtaista

Strateginen johtaminen

Strategisesta johtamisesta on tullut tärkeä osa yrityksen menestystarinaa. Mitä strategisella johtamisella ymmärretään ja miksi esimiesten olisi hyvä hallita erilaisia strategisen johtamisen menetelmiä?

Starteginen johtaminen antaa suunnan pitkälle tulevaisuuteen yksilön ja organisaation toiminnalle sekä päätöksille. Tehokkaimmillaan organisaatio kykenee priorisoimaan toiminnot ja karsiin kaiken epäolennaisen. Lopullisena pyrkimyksenä on saada aikaan kilpailuetua, tehokkuutta ja joustavuuttaa. Strategisen johtamisen yksinkertaisimmillaan voisi ymmärtää tienä, jota pitkin päästää yrityksen tavoitteisiin.

Yrityksen toimintaperiaatteet toimivat liikennesääntöinä tiellä yrityksen tavoitteisiin. Toimintaperiaatteiden laadintaan on hyvä sitouttaa koko henkilöstö. Se on samalla keino motivoida henkilöstöä ja tuoda toimintaan selkeyttä. Työntekijät viihtyvät työpaikassa, jossa on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, pelisäännöt ovat selkeät ja johtaminen on ennalta arvattavaa. Työntekijöiden osaamispääoman hyödyntämisessä on iso mahdollisuus luoda yrityksen menestystarinaa. Johtoryhmät ja hallitukset eivät kykyne siihen yksin. Johdon on jalkauduttava kentälle ja yhdessä rinnalla kulkien osallistetaan työntekijät yrityksen tulevaisuuden suunnitteluun. Jos on päässyt itse vaikuttamaan liikennesääntöjen tekemiseen, niitä on myös helppo noudattaa.  

Visio pitää yrityksen oikealla tiellä. Se on näkymä yrityksen mahdollisesta tulevaisuudesta pitkällä tähtäimellä. Innostava visio toimii henkilöstön motivaation lähteenä ja luo myönteistä kuvaa sekä uskoa tulevaisuuteen. Visio antaa yritykselle suunnan ja tarkoituksen.

Missio toimii karttana, josta löytyy oikeat reitit tiellä kohti menestystä. Siitä on ymmärrettävästi luettavissa yrityksen tehtävät. Missio kertoo parhaimmillaan yrityksen lyhyen aikavälin tehtävät ja tarkoituksen. Missio on tehokas mahdollisuus yritysimagon kehittämiseen.

Tiellä kohti yrityksen tavoitteita ei tarvita liikennepoliiseja. Yhdessä sovitut arvot ohjaavat henkilöstöä ja saavat aikaan turvallisuuden tunteen. Yrityksen arvostamat asiat näkyvät arjen teoissa ja niihin on helppo sitoutua. Johdon tehtävä on tuoda näkyväksi yrityksen arvostamat asiat.

Strategian avulla luodaan yrityksen menestystarina. Se on tavoitteelista suunnan valitsemista nykyisin niin kovin muuttuvassa toimintaympäristössä. Työyhteisön pelisääntöjen epäselvyys ja työn hallinnan tunteen puute ovat suurimpia ongelmia tämän päivän työelämässä. Siihen voidaan vaikuttaa johtamisella. Varsinkin strategisella johtamisella  voidaan selkeyttää yrityksen suunnan ja merkityksen ymmärtämistä sekä samalla saavuttaa työnteijöiden toimintaan johdonmukaisuutta.